De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Twee mannen in pak schudden elkaar de hand boven een bureau

Online cursus actualiteiten ondernemingsrecht - opgenomen november 2022

Deze cursus is 17 november 2022 opgenomen.

Het brede terrein van het ondernemingsrecht is heftig in beweging, niet alleen veroorzaakt door baanbrekende rechtspraak op diverse terreinen, maar met name ook door duidelijk waarneembare vernieuwingsdrift bij de wetgever. Denk aan de invoering per 1 juli jl. van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, aan de plannen te komen tot modernisering van het NV-recht alsook aan andere wetgevingsinitiatieven op, bijvoorbeeld, het stuk van bescherming van vitale ondernemingen en beschermingsmaatregelen in bredere zin. Daarnaast zal ruim aandacht worden gegeven aan allerhande nieuwe inzichten op het terrein van de BV, rakend aan de visie op tegenstrijdige belangen, dividendbeleid, besluitvorming, het functioneren van organen in ruime zin en de aantasting van besluiten. Het wordt genieten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Waarneembare vernieuwingsdrift bij de wetgever

  • Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

  • Nieuwe inzichten op terrein van de BV (belangen, dividendbeleid, besluitvorming)

Voor wie?
De cursus actualiteiten ondernemingsrecht is uitermate geschikt voor advocaten die werkzaam zijn in het ondernemingsrecht. Door middel van deze cursus ondernemingsrecht verkrijg je meer kennis en informatie over eerder genoemde aspecten. Als advocaat behaal je 4 PO-punten in het kader van erkende beroepsopleidingen voor advocaten. 

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

  • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

  • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

  • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

  • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!