De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Man in pak staat middenin een getekend netwerk

Online cursus Wet Franchise 2022

Deze cursus is opgenomen in oktober 2022.

Per 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden. De franchiseovereenkomst is daardoor een benoemde overeenkomst geworden. De gevolgen van de invoering van de Wet franchise zijn voor de franchise-praktijk voelbaar en per 1 januari 2023 dienen zowel nieuwe als bestaande franchiseovereenkomsten in Nederland aan deze wet te voldoen. Maar wat staat er precies in de Wet franchise? En hoe moet deze wet toegepast worden in de praktijk? In dit webinar zal de Wet franchise in zijn geheel besproken worden en tevens aandacht worden besteed aan de diverse aandachtspunten en (mogelijke) valkuilen die aan deze wet kleven. Na het volgen van dit webinar heeft u als deelnemer een beter begrip van de aard en omvang van de Wet franchise.

Topics in deze cursus.

 • Wet franchise;

 • informatieverplichtingen van de franchisegever, zowel precontractueel als contractueel;

 • de ‘standstill-periode;

 • de goodwill-bepaling;

 • eenzijdige wijzigingsbedingen, instemming van de franchisenemers en drempelwaarden;

 • het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst;

 • afgeleide formules;

 • gedragen als goed franchisegever en goed franchisenemer;

 • sancties bij overtreding van de Wet franchise.

Voor wie?
Deze cursus Wet franchise is ideaal voor advocaten en juridisch professionals die met regelmaat in aanmerking komen met franchiseovereenkomsten. De docent zal je in deze twee uur durende cursus alle ins & outs vertellen omtrent de Wet franchise. Met deze cursus ondernemingsrecht behaal je als advocaat 2 PO-punten, in het kader van officieel erkende beroepsopleider voor de advocatuur.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!