De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Een groot gebouw met het hoofdkantoor van een bank met daarvoor een parkeerplaats voor werknemers.

Online cursus Aansprakelijkheid van banken

Door de coronacrisis zijn tal van ondernemingen gedwongen kredieten af te sluiten bij banken. Deze cursus gaat over het spanningsveld in de bancaire sector tussen het voortzetten dan wel opzeggen van kredieten en de consequenties die daarbij horen. Voormeld spanningsveld komt voornamelijk voort uit de bijzondere zorgplicht van de bank. Deze zorgplicht geldt immers zowel jegens de klant maar tevens jegens derden. Wanneer een bedrijf dan ook failleert, hetzij door tussentijdse beëindiging van het krediet dan wel wanneer het krediet wel voortgezet / uitgebreid is, doch dit niet voldoende bleek zal er een schijnwerper staan op de bank. In de eerste situatie zal de bank een claim tegemoet kunnen zien van de klant, wegens het ten gronde richten van de onderneming. Echter, in het tweede geval zullen crediteuren zich hardop de vraag stellen of de bank niet had moeten ingrijpen en dat het toch wel heel onredelijk is dat de bank haar geld wel terugkrijgt, door de hoeveelheid zekerheden, en zij maar de vordering moeten wegstrepen. Wanneer een vordering wordt ingesteld door de crediteuren, dan wel namens de crediteuren zal in het merendeel van de gevallen de faillissementspauliana de grondslag zijn. Dit leerstuk heeft dan ook een prominente rol in de cursus alsook de zogeheten Peeters / Gatzen vordering.

Wat komt aan bod?

 • Algemene bankvoorwaarden versus zorgplicht

 • Zorgplicht algemeen

 • Krediet opzeggen dan wel voortzetten 

 • Vordering kredietnemer

 • Benadeling crediteuren

 • Actio pauliana

 • Welke weg te bewandelen naar aansprakelijkheid bank 

Voor wie?
De cursus aansprakelijkheid van banken is uitermate geschikt voor advocaten die werkzaam zijn in het ondernemingsrecht. Door middel van deze cursus ondernemingsrecht verkrijg je meer kennis en informatie over eerder genoemde aspecten. Als advocaat behaal je 2 PO-punten in het kader van erkende beroepsopleidingen voor advocaten. 

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!