De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Laurens Kock

Functie

Jurist

Werkgever

Dolderman Letselschade Advocaten

Expertise

Letselschade- en slachtofferrecht

Laurens Kock heeft vanaf 2013 acht jaar gewerkt bij Slachtofferhulp Nederland. Bij Slachtofferhulp Nederland is Laurens werkzaam geweest als juridisch medewerker, juridisch adviseur, docent en voorzitter van de Ondernemingsraad. Hij heeft veel ervaring opgedaan met het bijstaan van nabestaanden en slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in het strafproces bij o.a. het vorderen van een schadevergoeding en het ter zitting optreden als gemachtigde. Als juridisch adviseur heeft hij zich verder bezig gehouden met jurisprudentieonderzoek en wetgevingsadvisering.

In de periode 2020 en 2021 is Laurens verder werkzaam geweest als plaatsvervangend secretaris van de commissie (oud-minister) Donner, welke de Minister voor Rechtsbescherming heeft geadviseerd over een toekomstig schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten.

Sinds september 2021 is Laurens werkzaam bij Dolderman Letselschade Advocaten. Naast zijn werkzaamheden voor DLSA is hij ook actief als docent bij verschillende opleidingsinstituten en deelt hij graag zijn ervaring en kennis tijdens een cursus letselschaderecht of cursus slachtofferrecht. Daarnaast staan meerdere wetenschappelijke publicaties op zijn naam, zoals het praktijkboek over het slachtoffer 'Het slachtoffer. De positie van het slachtoffer en zijn rechten in het strafproces.'

Cursussen door Laurens Kock