De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Linda Meys

Functie

Advocaat

Werkgever

KampsVanBaar Advocaten

Expertise

Arbeids- en sociaal-zekerheidsrecht

Linda Meys is in 2011 beëdigd tot advocaat en vanaf 2018 werkzaam voor KampsVanBaar Advocaten in Sittard. Zij is volledig gespecialiseerd in alle juridische aspecten die te maken hebben met arbeid, ziekte en zorg. In het arbeidsrecht heeft zij zich verder gespecialiseerd door het afronden van de specialisatieopleiding Leergang Arbeidsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk. 

Mr. Linda Meys is lid van de specialisatieverenigingen VAAN, VAAAL en Socialezekerheidsrecht (SSZ). Ook is zij lid van 2 bezwaarschriftencommissies van 2 gemeenten en is zij lid van de Werkgroep Toeslagenaffaire Advocaten. Daarnaast maakt zij onderdeel uit van de Commissie bestuursrecht Balie Limburg (overleg tussen de Rechtbank Limburg sector bestuur en Orde van Advocaten). Het delen van kennis en informatie vindt zij heel belangrijk. Naast haar werk als advocaat is zij tenslotte vrijwilliger bij het Wao/Wia platform Maastricht & Heuvelland, omdat zij het belangrijk vindt dat er voor iedereen laagdrempelige juridische hulp voor handen is. Linda is voornamelijk docent bij cursussen arbeidsrecht en cursussen sociaal zekerheidsrecht.

Cursussen door Linda Meys