De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Op een houten bureau ligt een laptop, granaatappels, een kiwi en een zwarte stethoscoop.

Online cursus Actualiteiten Wvggz 2021

In deze cursus wordt de toepassing van de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg uitgelegd. Aan de hand van recente jurisprudentie wordt aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan deze verplichte borgwetten. Aan het einde van de cursus ben je helemaal op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in deze complexe materie. De Raad voor de Rechtsbijstand heeft als vereiste dat u tenminste 6 studiepunten per jaar op dit gebied dient te behalen. 

Topics in de cursus:

  • Toepassen van Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg

  • Hoe invulling te geven aan deze verplichte zorgwetten?

  • Recente ontwikkelingen en jurisprudentie

Voor wie?
De cursus actualiteiten wetgeving verplichte zorg (Wvggz)  is uitermate geschikt voor advocaten die werkzaam zijn in het psychiatrisch patiëntenrecht. Door middel van deze cursus psychiatrisch patiëntenrecht verkrijg je meer kennis en informatie over de verplichte borgwetten. Als advocaat behaal je 6 PO-punten in het kader van erkende beroepsopleidingen voor advocaten. 

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

  • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

  • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

  • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

  • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!