De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Op een houten bureau ligt een laptop, granaatappels, een kiwi en een zwarte stethoscoop.

Online cursus Actualiteiten Wvggz

In deze cursus wordt de toepassing van de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg uitgelegd. Aan de hand van recente jurisprudentie wordt aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan deze verplichte borgwetten. Aan het einde van de cursus ben je helemaal op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in deze complexe materie. De Raad voor de Rechtsbijstand heeft als vereiste dat u tenminste 6 studiepunten per jaar op dit gebied dient te behalen. 

Deze cursus valt onder het rechtsgebied Psychiatrisch patiëntenrecht