De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Een dokter met witte doktersjas houdt een grote tablet vast.

Online cursus Verplichte zorgwetten - Wvggz

Aan de hand van recente jurisprudentie bespreekt de inleider die ontwikkelingen gedurende de eerste 21 maanden van deze wetten. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de theorie als aan de toepassing daarvan in de praktijk door rechtbanken en de Hoge Raad.

Topics in de cursus:

  • Toepassen van Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg

  • Hoe invulling te geven aan deze verplichte zorgwetten?

  • Recente ontwikkelingen en jurisprudentie

Voor wie?
De cursus actualiteiten wetgeving verplichte zorg (Wvggz) is uitermate geschikt voor advocaten die werkzaam zijn in het psychiatrisch patiëntenrecht. Door middel van deze cursus psychiatrisch patiëntenrecht verkrijg je meer kennis en informatie over de verplichte borgwetten. Als advocaat behaal je 2 PO-punten in het kader van erkende beroepsopleidingen voor advocaten. 

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

  • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

  • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

  • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

  • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!