De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Online cursus WVGGZ - Vereniging WVGGZ Oost-Brabant

Deze cursus is alleen bestemd voor leden van de Vereniging WVGGZ Oost-Brabant in combinatie met een unieke code.

In deze cursus wordt de toepassing van de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg uitgelegd. Aan de hand van recente jurisprudentie wordt aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan deze verplichte borgwetten. Aan het einde van de cursus ben je helemaal op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in deze complexe materie. Er zal ook ruimte zijn voor het bespreken van casuïstiek.

Voor deze cursus hebben wij twee topsprekers weten te strikken, namelijk mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt en mr. dr. Rob Keurentjes.