De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Inloggen

Actualiteiten slachtofferrecht

In deze, op de praktijk gerichte, cursus zullen de docenten aan de hand van casussen de ontwikkelingen en actuele wetgeving en jurisprudentie op het gebied van slachtoffers en hun rechten in het strafproces met jou doornemen. Tijdens die bijeenkomst zullen niet alleen de ontwikkelingen op dit gebied worden besproken worden, maar zal er ook een aansprekende gastspreker worden uitgenodigd. De syllabus die je uitgereikt krijgt tijdens de cursusdag kan je bewaren als naslagwerk en gebruiken in jouw praktijk.  

 

Ontwikkelingen op het gebied van slachtofferrechten zijn de laatste jaren sterk uitgebreid. Deze ontwikkelingen leiden er toe dat er steeds meer gevraagd wordt van advocaten die slachtoffers bijstaan of van advocaten die verdachten bijstaan en te maken krijgen met een vordering benadeelde partij. Zaken als wanneer heeft een slachtoffer recht op stukken, wie kan er wanneer gebruik maken van het spreekrecht en welke schade komt voor vergoeding in aanmerking vragen om steeds specifiekere kennis.

Naast de docenten Floor Oehlen en Phil Boonen zal er ook een gastspreker zijn tijdens de cursus. Slachtofferhulp Nederland adviseert namelijk en begeleidt slachtoffers en nabestaanden bij woordvoering en mediaoptredens. De gastspreker zal ingaan op de impact van en omgang met media. 

Er is gekozen voor één dag cursus met in totaal 5 cursusuren (5 NOvA PO-punten). Je behaalt derhalve 5 PO-punten die je nodig hebt vanwege de inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand

Deze cursus valt onder het Slachtofferrecht.