De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Verschillende handen wijzen met hun wijsvinger naar een jongen die met zijn handen voor het gezicht in het midden te zien is

Online cursus actualiteiten slachtofferrecht - opgenomen op 22 mei 2023

Deze cursus is opgenomen op 22 mei 2023.

Tijdens deze on demand cursus worden recente ontwikkelingen besproken over de rechten van het slachtoffer in het strafproces en de vordering benadeelde partij. Aan de hand van actuele jurisprudentie, recente politieke ontwikkelingen, toekomstige wetgeving en concrete tips uit de praktijk krijg je een compleet overzicht.

Topics in deze cursus:

 • Het recht op bescherming. Ontwikkelingen in Europese wetgeving en Europese jurisprudentie en bespreking van recente wetenschappelijke publicaties. Hoe het slachtoffer middels het strafproces fysiek te beschermen en hoe de privacy van het slachtoffer te beschermen;

 • de uitoefening van slachtofferrechten bij een OM strafbeschikking;

 • wet uitbreiding slachtofferrechten;

 • recente ontwikkelingen ten aanzien van verschillende schadeposten (zoals in beslag genomen kleding, beveiligingskosten, kosten lijkbezorging etc.);

 • recente ontwikkelingen omtrent artikel 6:106 BW (immateriële schadevergoeding);

 • recente ontwikkelingen omtrent de vergoeding van schokschade;

 • recente ontwikkelingen omtrent de vergoeding van affectieschade;

 • het verhalen van schade van derde in het strafproces;

 • toekomstig schadevergoedingsstelsel, uitwerking rapport commissie Donner.

Interesse in meer cursussen binnen het slachtofferrecht? Bekijk hier ons cursusaanbod.

Voor wie?

Sta je als advocaat of juridisch professional slachtoffers en nabestaanden bij in het strafproces? Of sta je verdachten bij in het strafproces en krijg je regelmatig te maken met een slachtoffer of vordering benadeelde partij? Met deze cursus slachtofferrecht ben je weer helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen ten aanzien van de slachtofferrechten en de vordering benadeelde partij. Voor deze cursus is gekozen voor 5 cursusuren in één dag, zodat je deze punten kunt gebruiken voor jouw inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!

Beschikbaarheid