De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Moeder troost haar dochter

Online cursus actualiteiten slachtofferrecht - opgenomen op 6 juni 2024

Deze cursus is opgenomen op 6 juni 2024.

Tijdens deze cursus worden recente ontwikkelingen besproken over de rechten van het slachtoffer in het strafproces en de vordering benadeelde partij. Aan de hand van actuele jurisprudentie, recente politieke ontwikkelingen, toekomstige wetgeving en concrete tips uit de praktijk krijg je een compleet overzicht.

Topics in deze cursus:

 • Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven, de hardheidsclausule, waarnemers;

  Crowdfunding;

 • Verstrekken strafdossier en nieuwe Aanwijzing slachtoffers in het strafproces;

 • Het recht op bescherming en actuele ontwikkelingen hieromtrent;

 • Verjaring;

 • OVAR ontvankelijkheid vordering benadeelde partij;

 • Nieuw kader Hoge Raad (april 2024) beoordeling vordering benadeelde partij;

 • Recente ontwikkelingen ten aanzien van verschillende schadeposten;

 • Recente ontwikkelingen omtrent artikel 6:106 BW (immateriële schadevergoeding);

 • Mededelingsvereiste aanspraak smartengeld;

 • Bijstand en smartengeldvergoeding;

 • Recente ontwikkelingen omtrent de vergoeding van schokschade;

 • Recente ontwikkelingen omtrent de vergoeding van affectieschade

 • Toekomstige nieuwe EU Richtlijn.

Interesse in meer cursussen binnen het slachtofferrecht? Bekijk hier ons cursusaanbod.

Voor wie?

Sta je als advocaat of juridisch professional slachtoffers en nabestaanden bij in het strafproces? Of sta je verdachten bij in het strafproces en krijg je regelmatig te maken met een slachtoffer of vordering benadeelde partij? Met deze cursus slachtofferrecht ben je weer helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen ten aanzien van de slachtofferrechten en de vordering benadeelde partij. Voor deze cursus is gekozen voor 5 cursusuren in één dag, zodat je 5 PO-punten kunt gebruiken voor jouw inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!

Beschikbaarheid