De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Op een witte achtergrond ligt een gele stethoscoop met daarin een rood uitgeknipt papieren hartje.

Online cursus Actualiteiten Sociale Zekerheid

Heb je veelvuldig te maken met het sociale zekerheidsrecht? En wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Met deze actualiteitenbijeenkomst ben je in één dag up-to-date in actuele regelgeving en jurisprudentie, op het gebied van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Deze cursus behandelt de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht, zowel wat betreft regelgeving als jurisprudentie en dan met name de werknemersverzekeringen: WW, WIA, Ziektewet, Wet Poortwachter en Wajong. Ook relevante aspecten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) komen aan de orde. De cursus is opgenomen in december 2021.

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • Nieuwe wet- en regelgeving

  • Wat elke Sz-advocaat moet weten van het arbeidsrecht

  • WIA, ZW, WW, Wajong, Wet Poortwachter, Wazo/ouderschapsverlof

  • Overige jurisprudente

Voor wie?
Deze cursus sociaal zekerheidsrecht is voornamelijk bestemd voor advocaten die in hun beroepspraktijk met de WIA, ZW, WW, Wajong en Wazo werken en zich hier meer in willen verdiepen en kennis over willen vergaren, waarbij ook actuele jurisprudentie aan bod komt. Als advocaat behaal je 3 PO-punten in het kader van een erkende opleiding advocatuur door de NOvA. 

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

  • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

  • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

  • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

  • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!