De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Cursus civiel jeugdrecht en jeugdstrafrecht (8PO)

Deze cursus is hybride te volgen.

Civiel jeugdrecht 4 PO (om alleen deel te nemen aan civiel jeugdrecht, klik je hier)

Binnen het civiel jeugdrecht zijn recentelijk veel ontwikkelingen geweest, zoals de invoering van de Jeugdwet, de WMO en de ingrijpende veranderingen in het stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen. Hoe werken deze wijzigingen uit in de praktijk, en hoe kan de advocaat de mogelijkheden die de (nieuwe) wetgeving biedt benutten?

In vier uur tijd neemt mr. Leo Hendriks jou mee door de meest belangwekkende thema’s binnen het civiele jeugdrecht. Recente jurisprudentie en wet- en regelgeving, zoals Boek 1 BW, de Jeugdwet en de beroepscode van het SKJ (tuchtrecht jeugdprofessionals), zullen aan bod komen tijdens deze cursus.

 • Jeugdbeschermingsrecht: tuchtrecht voor jeugdprofessionals, schriftelijke aanwijzing en geschillenbeslechting

 • Partnerdoding en omgang

 • Omgangrecht grootouders

 • Verhuizing, verhuiscriteria, verhuisperikelen, vakantie, verhuizing en gezag

 • Omgangsondertoezichtstelling

 • Verzoeker, belanghebbende, informant, betrokkene, informele rechtsingang

 • Ongeboren vrucht: ots / vots, uhp, gedeeltelijke gezagsuitoefening, gezagsbeëindiging (ongeboren kind: baby), spoedmaatregelen, meerderjarigverklaring, wvggz, baby (ots, uhp; einde gezag, strafrecht), verplichte anticonceptie, 24 weken grens en levensvatbaarheid,abortus, premature geboorte, miskraam en te vondeling leggen.

Jeugdstrafrecht (om alleen deel te nemen aan jeugdstrafrecht, klik je hier)

In deze cursus jeugdstrafrecht zal worden ingegaan op zowel de basis als de grondbeginselen van het jeugdstrafrecht, als op specifieke onderwerpen die meer aandacht behoeven. Er is aandacht voor recente relevante jurisprudentie en ontwikkelingen in de praktijk. Onder meer op het ASR, de PIJ, buitengerechtelijke afdoening van jeugdstrafzaken en DNA bezwaar zal nader worden ingegaan, naast vele andere onderwerpen. Deze cursus is onmisbaar voor advocaten die werkzaam zijn in het jeugdstrafrecht en zorgt ervoor dat je als advocaat in 4 uur weer helemaal op de hoogte bent van alles dat speelt in het jeugdstraf(proces)recht.

 • Basis en grondbeginselen jeugdstrafrecht;

 • puberbrein;

 • salduz, aanhouding, IVS en knelpunten daarbij;

 • verblijf in politiecel;

 • HALT;

 • jeugdigen en LVB;

 • voorlopige hechtenis;

 • afdoening en vervolging;

 • adolescentenstrafrecht;

 • VOM;

 • buitengerechtelijke afdoening;

 • herstelrecht en internationale ontwikkelingen;

 • VN Kinderrechtencomité maart 2022;

 • behandeling ter terechtzitting: aandachtspunten;

 • bestraffing: uitgangspunten;

 • zedenzaken;

 • PIJ en GBM;

 • recente ontwikkelingen: drillrap;

 • DNA bezwaar;

 • minderjarigen en VOG;

 • WODC rapport juli 2022: Strafmaat en strafdoelen in ernstige jeugd- en adolescentenstrafzaken;

 • zwijgrecht in jeugdzaken;

 • wetboek van strafvordering – de toekomst;

 • tips voor advocaten;

 • recente jurisprudentie jeugdstrafrecht;

Voor wie?
Ben je werkzaam binnen het jeugdrecht als advocaat of juridische professional? Met deze cursus jeugdrecht wordt zowel het civiel jeugdrecht als het jeugdstrafrecht behandeld. Zo ben je weer op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het jeugdrecht. Door het volgen van deze cursus personen- en familierecht en cursus strafrecht behaal je 8 PO-punten die officieel erkend zijn door de NOvA.

Hybride cursus

Onze docenten gaan graag de interactie met jou aan én wij ontmoeten jou graag persoonlijk. Maar, wij begrijpen ook dat reistijd niet ideaal is of dat jouw agenda soms overloopt. Daarom kun je deze cursus ook op afstand bijwonen. Jouw vragen en opmerkingen stel je gewoon aan de docent door middel van een chat of live verbinding. Tijdens een hybride cursus van MR. in opleidingen hoef je niet de hele cursus online te zijn. Als je minimaal 2 uur online bent, dan kun je de rest later terugkijken. Flexibel dus!

Spelregel hybride cursus:

 • Inloggen en bekijken vanaf je eigen (werk)plek;

 • vragen stel je in de chat of via een live verbinding;

 • de hele cursus wordt opgenomen, dus wat je niet live online hebt gevolgd kan je op een later moment terugkijken, zodat je alle punten van de cursus altijd kan behalen;

 • mocht je de cursus online volgen, dan dien je minimaal 2 uur online te zijn (bij online deelname hoef je namelijk niet de gehele cursus live te volgen);

 • bij gedeeltelijke deelname ontvang je achteraf de opname waardoor je het resterende deel kan terugkijken;

 • een aantal dagen voor aanvang ontvang je van ons een link om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Let op, hybride cursussen vallen niet onder het online abonnement.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!