De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Online cursus Jeugdstrafrecht 2020

De wijze waarop de strafzaak van een jeugdige wordt afgedaan kan grote gevolgen hebben voor de rest van zijn leven. Uw expertise in het jeugdstrafrecht is daarom van groot belang en kan het verschil maken in een jeugdstrafzaak. In deze actualiteitencursus zal de rechtspraak binnen het jeugdstrafrecht centraal staan waarbij recente en toekomstige wetswijzigingen zullen worden besproken. Door het gebruik van praktijkvoorbeelden zal deze cursus een pragmatische invalshoek hebben en door het gebruik van handige praktijktips zult u de opgedane kennis direct kunnen toepassen in de praktijk. 

De cursus valt onder het rechtsgebied Personen- en familierecht