De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Een persoon met een zwart T-shirt en rode broek is met handboeien geboeid.

Online cursus Jeugdstrafrecht

In deze cursus komen actuele ontwikkelingen betreffende wetgeving en jurisprudentie jeugdstraf(proces)recht aan bod. Ook wordt hier en daar teruggegrepen op de uitgangspunten van dit vakgebied.

Er wordt ingegaan op de vorig jaar ingevoerde wetgeving inzake Strafvordering (nieuw Boek 6). Verder wordt aandacht besteed aan de Jeugdstraffen en maatregelen, Internationale documenten, de rol van de raad voor de kinderbescherming, de kinderrechter, de jeugdofficier van de justitie, de jeugdrechtadvocaat, de gecertificeerde instelling en de Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ). Tevens worden de rol van ouders/voogden en van de benadeelde partij kort voor het voetlicht gebracht en uiteraard wordt de focus gericht op de stand van zaken met betrekking tot de toepassing van het strafrecht op jongeren van 18 tot 23 jaar (‘Adolescentenstrafrecht’). Deze cursus is in 2021 gepubliceerd. 

Topics die aan bod komen:

 • Ontwikkelingen in de wetgeving waarbij met name ingegaan wordt op de dit jaar ingevoerde wetgeving inzake Strafvordering. 

 • Het formele en materiële jeugdstrafrecht 

 • Internationale documenten 

 • De rol van de raad voor de kinderbescherming, de kinderrechter, de jeugdofficier, de jeugdrechtadvocaat en de gecertificeerde instelling

 • Stand van zaken toepassing strafrecht op jongeren van 18 tot 23 jaar (‘Adolescentenstrafrecht’) 

 • De rol van ouders en benadeelde partij

 • Jeugdstraffen en maatregelen 

 • Relevante recente jurisprudentie

 • Penitentiair jeugdrecht; Beginselenwet Justitiële jeugdinrichtingen

 • Rol Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ) 

Voor wie?
Ben je werkzaam binnen het personen- en familierecht als advocaat of juridische professional? Met deze cursus jeugdstrafrecht ben je na afloop helemaal up-to-date en op de hoogte van alle ontwikkelingen. Door het volgen van deze cursus personen- en familierecht, behaal je 4 PO-punten die officieel erkend zijn door de NOvA. 

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!