De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Handen typen op een ouderwetse typmachine

Online cursus processtukken schrijven: methoden en technieken

Deze cursus is opgenomen in oktober 2022.

Hoewel het schrijven van processtukken de kernactiviteit van de procesadvocaat is, zijn er nauwelijks beschouwingen of trainingen die inzicht bieden in de vraag hoe een processtuk optimaal wordt ingericht. Deze cursus beoogt in die leemte te voorzien. De methoden en technieken van het schrijven van processtukken worden in kaart gebracht en aan de hand van praktische oefeningen en een geanonimiseerd procesdossier inzichtelijk gemaakt. De cursus geeft aldus systematisch inzicht in de know how van het schrijven van processtukken waaraan ook de ervaren procesadvocaat tal van nuttige tips zal kunnen ontlenen. Recente ontwikkelingen komen hierbij uitvoerig aan bod zoals de nieuwe 25-pagina regel n hoger beroepen, nieuwe ontwikkelingen rond stelplicht en bewijslast causaliteit en de interessante arrest van afgelopen jaar over de tweeconclusieregel en het ne bis in idem.

Verder aandacht voor meer klassieke vragen. Wat is de meest effectieve inrichting van het petitum van de dagvaarding? Wat bepaalt de optimale rangorde van de vorderingen? Hoe dienen de verschillende verweren en excepties in de conclusie van antwoord te worden gerangschikt? Wat zijn de tien technieken om ter comparitie (of na afloop daarvan) het nemen van een nadere akte of het overleggen van producties 'af te dwingen'? 

Hoewel dit een thematische cursus betreft, zullen de diverse onderwerpen aan de hand van recente jurisprudentie inzichtelijk worden gemaakt. In zoverre betreft het dus tevens een actualiteitencursus.

Voor wie?
Ben jij werkzaam binnen het verbintenissenrecht als advocaat of juridische professional of wil jij jouw beroepsvaardigheden verbeteren Dankzij het volgen van een cursus processtukken schrijven kun jij jouw kennis aanscherpen. Volg je deze cursus verbintenissenrecht? Dan ontvang je ook gelijk 4 PO-punten, omdat wij door de NOvA erkend zijn als beroepsopleider voor de advocatuur. 

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

  • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

  • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

  • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

  • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!