De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Letselschadeformulier wordt door man aan bureau ingevuld met een zwarte pen. Kop koffie staat op het bureau.

Online cursus schadeberekening en schadevergoeding - opgenomen 26 juni 2023

Deze cursus is opgenomen op 26 juni 2023.

Schadeberekening is hét item van de afgelopen jaren. Alleen reeds het arrest HR 25 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 bevat een intrigerend oordeel over smartengeld wegens de schending van een persoonlijkheidsrecht zonder dat psychisch leed vaststaat. Daarnaast is er de belangrijk uitspraak over het smartengeld van de benadeelden in Groningen die met succes van de NAM werd gevorderd (HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1278). Voorts is de wettelijke bevoegdheid om de winstderving van de benadeelde te begroten op de winsten die de ander heeft gegenereerd (art. 6:104 BW) in opkomst. Rond de winstderving zijn belangrijke nieuwe ontwikkelingen te melden zoals de zogenoemde SOLL/IST-methode (HR 30 augustus 2019, ECLI:NL:HR:2019:1291) en is de nadeelsopheffing (art. 6:230 BW) als vorm van schadevergoeding in opkomst (HR 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1910). Voeg daarbij schadevergoeding anders dan in geld in de vorm van het vestigen van een erfdienstbaarheid en een door de rechter opgelegde vrijwaring en het palet aan nieuwe en inventieve vormen van schadeberekening is compleet. Daarnaast heeft de Hoge Raad alleen in 2017 al vijf belangrijke arresten over schadeberekening gewezen. 

Genoemde zaken zullen in deze cursus uitvoerig worden besproken, waarbij de recente ontwikkelingen worden meegenomen. Tevens zal aandacht worden besteed aan het soms felle debat over de wijze van schadeberekening. De cursus zal uitmonden in een overzicht van (recente) technieken van schadeberekening en hoe deze technieken optimaal – per schadepost uitgewerkt – kunnen worden ingezet. 

Deze cursus beoogt om inzichtelijk te maken welke vormen van compensatie in het algemene Vermogensrecht beschikbaar zijn. Uiteraard gaat de aandacht in de eerste plaats naar schadevergoeding op grond van een normschending (art. 6:74 en 6:162). Maar ook alternatieve routes van compensatie passeren de revue: nadeelsopheffing (art. 6:230), partiële vernietiging (art. 3:41) en partiële ontbinding (art. 6:265). Deze alternatieve routes bieden immers ook, en vaak met lagere drempels, een effectieve vorm van compensatie (zoals bijvoorbeeld de prijsverlaging als gevolg van een partiële ontbinding). 

De focus ligt hiermee dan ook tevens op de praktische vraag hoe schade moet worden berekend (concreet of abstract?) en de processueel belangrijke vraag hoe de verschillende vormen van schade in de processtukken dienen te worden onderbouwd (mede gezien stelplicht en bewijslast.) Ten slotte wordt aandacht besteed aan de vraag welke effectieve weren tegen een vordering tot compensatie kunnen worden ingezet. Inzichtelijk wordt gemaakt dat ook via het verweer compensatie geëffectueerd kan worden.

Hoewel de cursus thematisch van opzet is, worden de onderwerpen aan de hand van recente jurisprudentie inzichtelijk gemaakt. De cursus is derhalve tevens een actualiteitencursus.

Interesse in meer cursussen binnen het verbintenissenrecht? Bekijk hier ons cursusaanbod.

Voor wie?
Ben je werkzaam als advocaat of juridische professional? Met deze cursus schadevergoeding en schadeberekening kun jij jouw kennis omtrent het onderwerp verdiepen. Door het volgen van deze cursus verbintenissenrecht behaal je 6 PO-punten die officieel erkend zijn door de NOvA.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

  • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

  • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

  • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

  • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs! 

Beschikbaarheid