De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Inreisverbod afgebeeld door vliegtuig met verbodsteken op een wereldkaart.

Online cursus Actualiteiten Inreisverbod 2021

Het uitvaardigen van het inreisverbod tegen een illegale onderdaan van een derde land in Nederland betekent voor het vreemdelingenrecht dat die onderdaan in beginsel geen rechtmatig verblijf hier te lande kan hebben. Strafrechtelijk gezien heeft het uitvaardigen van het inreisverbod tot gevolg dat het verblijf van die onderdaan in Nederland strafbaar wordt gesteld met een vrijheidsstraf of een geldboete. Dit levert vraagstukken op vanuit verschillende rechtsgebieden zoals het EU recht, strafrecht en het vreemdelingenrecht. Tijdens deze cursus worden de meest actuele stand van zaken en jurisprudentie rondom het inreisverbod behandeld. De webinar heeft plaatsgevonden in december 2021 en de opname is terug te zien. 

Topics in deze cursus:

  • Wettelijk kader van het inreisverbod;

  • Wanneer kan een inreisverbod worden opgelegd en welke rechtsmiddelen hiertegen kunnen worden ingezet;

  • De ongewenst-verklaring, voor wie nog?

  • Openbare orde;

  • Procesbelang;

  • Strafrecht en 197 WvSR.

Voor wie?
De cursus actualiteiten inreisverbod is ideaal voor advocaten en juristen. Als juridische professional is deze cursus vreemdelingenrecht de beste manier om snel je kennis te updaten. Als advocaat behaal je met deze cursus 2 PO-punten in het kader van een officieel erkende opleiding advocatuur van de NOvA.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

  • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

  • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

  • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

  • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!